Hlavní obsah

obchodní

Přídavné jméno

  • geschäftlich, Geschäfts-, Handels-obchodní smlouvader Handelsvertragobchodní cestadie Geschäftsreise

Vyskytuje se v

akademie: obchodní akademiedie Handelsakademie, das Wirtschaftsgymnasium

cestující: obchodní cestujícíder (Geschäfts)Reisende

grémium: obchodní grémiumdas Handelsgremium

jednání: obchodní jednánídie Geschäftsverhandlung

jméno: ekon. obchodní jménoder Handelsname

kapitál: obchodní kapitáldas Handelskapital

označení: obchodní označenídie Geschäftsbezeichnung

partner: obchodní partneřidie Geschäftspartner

zákoník: občanský/obchodní zákoníkdas Bürgerliche Gesetzbuch/Handelsgesetzbuch

zástupce: obchodní zástupceder Handelsvertreter

bilance: platební/obchodní bilancedie Zahlungsbilanz/Handelsbilanz

firma: obchodní firmadie Handelsfirma, das Handelshaus

jednatelství: obchodní jednatelstvídie Geschäftsstelle

korespondence: obchodní/milostná korespondencedie Geschäftskorrespondenz/Liebeskorrespondenz

loajální: loajální obchodní partnerein loyaler Geschäftspartner

schůzka: mít obchodní schůzkueinen Geschäftstermin haben

spočívat: Její práce spočívá v komunikaci s obchodními partnery.Ihre Arbeit besteht in der Kommunikation mit den Geschäftspartnern.

vtíravý: vtíravý obchodní zástupceein aufdringlicher Vertreter

beliefern: zásobovat obchodní důmein Warenhaus beliefern

hintergehen: Jeho obchodní partner ho oklamal.Sein Geschäftspartner hat ihn hintergangen.

löschen: Firma byla vymazána z obchodního rejstříku.Die Firma wurde im Handelsregister gelöscht.

obchodní: obchodní smlouvader Handelsvertrag