Hlavní obsah

Firma

Die, podstatné jméno~, Firmen

Vyskytuje se v

anstellen: Naše firma ho (ne)zaměstnala.Unsere Firma hat ihn (nicht) angestellt.

auflösen: ukončit činnost firmyeine Firma auflösen

einerseits: Na jednu stranu bych ve firmě rád pracoval, na druhou stranu mi plat připadá příliš nízký.Einerseits möchte ich in der Firma arbeiten, andererseits ist mir der Lohn zu niedrig.

Führung: převzít vedení firmydie Führung der Firma übernehmen

löschen: Firma byla vymazána z obchodního rejstříku.Die Firma wurde im Handelsregister gelöscht.

machen: Firma vyrábí nábytek.Die Firma macht Möbel.

spielen: hrát si na šéfa firmyden Boss der Firma spielen

stehen: ručit za firmufür die Firma stehen

wegkommen: Ve firmě se ztrácejí peníze.In der Firma kommt Geld weg.

dodavatelský: die Lieferfirmadodavatelská firma

firma: die Beratungsfirmaporadenská firma

konkurenční: die Konkurrenzfirmakonkurenční firma

kosmetický: die Kosmetikfirmakosmetická firma

mozek: der Kopf der Revolution/Firma seinpřen. být mozkem revoluce/firmy

sídlo: der Firmensitzsídlo firmy

společník: der Teilhaber einer Firmaspolečník firmy

taxikářský: die Taxifirma/Taxilizenztaxikářská firma/licence

gramofonový: die (Schall)Plattenfirmagramofonová firma

hoch: die Jungen aus unserer Firmahoši z naší firmy

pobočka: Unsere Firma hat Niederlassungen im ganzen Land.Naše firma má pobočky v celé zemi.

pošramotit: dem Firmennamen schadenpošramotit jméno firmy

sypat: Eine Computerfirma steht heute gut im Preis.Počítačová firma dnes dobře sype.

upsat se: sich auf zwei Jahre bei einer Firma verpflichtenupsat se firmě na dva roky

vykopnout: Sie wollten uns aus der Firma hinauswerfen.Chtěli nás vykopnout z firmy.

vyletět: Er ist aus der Firma hinausgeflogen.Vyletěl z firmy.

zakládat: eine Firma gründenzakládat firmu

zkrachovat: Seine Firma ist pleitegegangen.Jeho firma zkrachovala.

známý: Er ist bekannt wie ein bunter Hund.expr., hanl. Je to známá firma.