Hlavní obsah

sídlo

Vyskytuje se v

rodový: rodové sídlodie Stammburg

venkovský: venkovské sídloder Landsitz

ansässig: se sídlem/s bydlištěm v Brněansässig in Brünn

Sitz: se sídlem v Brněmit Sitz in Brünn

sídlo: sídlo firmyder Firmensitz