Hlavní obsah

bydliště

Vyskytuje se v

adresa: adresa trvalého bydlištědie Wohnadresse, die Wohnanschrift

přechodný: přechodné bydlištěder Nebenwohnsitz

trvalý: trvalé bydlištěder Hauptwohnsitz

změna: změna bydlištěder Wohnsitzwechsel

změnit: změnit bydlištěden Wohnsitz wechseln

auswärts: pracovat mimo bydlištěauswärts arbeiten

Angabe: udání jména a bydlištěAngabe des Namens und des Wohnortes

ansässig: se sídlem/s bydlištěm v Brněansässig in Brünn

Wohnsitz: bez trvalého bydlištěohne festen Wohnsitz

bydliště: trvalé bydlištěder Hauptwohnsitz