Hlavní obsah

spočívat

Nedokonavé sloveso

  1. (ležet) ruhenspočívat na zemi a odpočívatauf dem Boden ruhen und sich erholen
  2. přen.(záležet, tkvít) bestehen in etw. DatJejí práce spočívá v komunikaci s obchodními partnery.Ihre Arbeit besteht in der Kommunikation mit den Geschäftspartnern.
  3. přen.(mít příčinu) liegen in etw. DatÚspěch spočívá v přesnosti.Der Erfolg liegt in der Genauigkeit.
  4. přen.(zakládat se) beruhen auf etw. Dat, sich stützen auf etw. AkkToto tvrzení spočívá na spekulacích.Diese Behauptung stützt sich auf Spekulationen.
  5. (být podepřený, položený) ruhen auf etw. Dat
  6. (o pohledu) ruhen auf j-m/etw.

Vyskytuje se v

bedra: Das liegt auf seinen Schultern.Spočívá to na jeho bedrech.

Basis: auf einer festen Basis ruhenspočívat na pevném základu

bestehen: Der Unterschied besteht darin, dass ...Rozdíl spočívá v tom, že ...

spočívat: auf dem Boden ruhen und sich erholenspočívat na zemi a odpočívat