Hlavní obsah

záda

Podstatné jméno, rod střední pomnožné

  • der RückenBolí ho záda.Er hat Rückenschmerzen.Stáli zády k sobě.Sie standen Rücken an Rücken.

Vyskytuje se v

křivit: křivit zádaden Rücken krümmen

leh: leh na zádechdas Rückenliegen

loupat: Loupe mě v zádech.Es sticht mich im Rücken.

loupat se: Loupeš se na zádech.Du schuppst dich auf dem Rücken.

narovnat: narovnat zádaden Rücken gerade machen

nesení: nesení batohu na zádechdas Rucksacktragen auf dem Rücken

odvětraný: batoh s odvětranými zádyRucksack mit Rückenbelüftung

píchat: Píchá ho v zádech.Es sticht ihm im Rücken.

prohnout: prohnout zádaden Rücken (durch)biegen

shrbit: shrbit zádaden Rücken krümmen

svázat: svázat ruce za zády komuj-m die Hände auf dem Rücken fesseln

škrábat: škrábat koho na zádechj-m den Rücken kraulen

taška: nosit tašku na zádechdie Tasche auf dem Rücken tragen

vlézt: přen. Vlez mi na záda.Scher dich zum Teufel.

zkroutit: zkroutit komu ruku za zádyj-m den Arm hinter den Rücken verdrehen

mráz: Mráz mu přejel po zádech.Ihm lief ein Schauer über den Rücken.

přeběhnout: Mráz mu přeběhl po zádech.Es überlief ihn (eis)kalt.

vpadnout: vpadnout komu do zadj-m in den Rücken fallen

vrazit: vrazit komu nůž do zadj-m in den Rücken fallen

anlehnen: opřít se (zády) o stěnusich (mit dem Rücken) an die Wand anlehnen

rücklings: spadnout zády na zemrücklings auf den Boden fallen

Buckel: s ruksakem na zádechmit dem Rucksack auf dem Buckel

eiskalt: komu je úzko/běhá mráz po zádechpřen. j-m wird eiskalt

haarig: mít chlupatá zádahaarigen Rücken haben

kribbeln: Svědí mě kůže na zádech.Meine Haut kribbelt am Rücken.

krümmen: hrbit/ohýbat záda, hrbit seden Rücken krümmen

lasten: Těžký batoh ho tížil na zádech.Der schwere Rucksack lastete auf seinem Rücken.

massieren: masírovat komu zádaj-m den Rücken massieren

Rücken: ležet na zádechauf dem Rücken liegen

schälen: Loupou se mi záda.Mein Rücken schält sich.

schuppen: Loupeš se na zádech.Du schuppst dich (auf dem Rücken).

schwimmen: plavat na zádechauf dem Rücken schwimmen

stechen: Píchá mě v zádech.Es sticht mich im Rücken.

tragen: nést co na zádechetw. auf dem Rücken tragen

überlaufen: Běhá mi mráz po zádech.Es überläuft mich eiskalt.

zuwenden: ukázat záda komu, obrátit se zády ke komuj-m den Rücken zuwenden

záda: Bolí ho záda.Er hat Rückenschmerzen.