Hlavní obsah

záda

Podstatné jméno, rod střední pomnožné

  • der RückenBolí ho záda.Er hat Rückenschmerzen.Stáli zády k sobě.Sie standen Rücken an Rücken.

Vyskytuje se v

křivit: křivit zádaden Rücken krümmen

leh: leh na zádechdas Rückenliegen

loupat: Loupe mě v zádech.Es sticht mich im Rücken.

loupat se: Loupeš se na zádech.Du schuppst dich auf dem Rücken.

narovnat: narovnat zádaden Rücken gerade machen

nesení: nesení batohu na zádechdas Rucksacktragen auf dem Rücken

odvětraný: batoh s odvětranými zádyRucksack mit Rückenbelüftung

píchat: Píchá ho v zádech.Es sticht ihm im Rücken.

prohnout: prohnout zádaden Rücken (durch)biegen

shrbit: shrbit zádaden Rücken krümmen

svázat: svázat ruce za zády komuj-m die Hände auf dem Rücken fesseln

škrábat: škrábat koho na zádechj-m den Rücken kraulen

taška: nosit tašku na zádechdie Tasche auf dem Rücken tragen

vlézt: přen. Vlez mi na záda.Scher dich zum Teufel.

zkroutit: zkroutit komu ruku za zádyj-m den Arm hinter den Rücken verdrehen

mráz: Mráz mu přejel po zádech.Ihm lief ein Schauer über den Rücken.

přeběhnout: Mráz mu přeběhl po zádech.Es überlief ihn (eis)kalt.

vpadnout: vpadnout komu do zadj-m in den Rücken fallen

vrazit: vrazit komu nůž do zadj-m in den Rücken fallen

anlehnen: sich (mit dem Rücken) an die Wand anlehnenopřít se (zády) o stěnu

rücklings: rücklings auf den Boden fallenspadnout zády na zem

Buckel: mit dem Rucksack auf dem Buckels ruksakem na zádech

eiskalt: přen. j-m wird eiskaltkomu je úzko/běhá mráz po zádech

haarig: haarigen Rücken habenmít chlupatá záda

kribbeln: Meine Haut kribbelt am Rücken.Svědí mě kůže na zádech.

krümmen: den Rücken krümmenhrbit/ohýbat záda, hrbit se

lasten: Der schwere Rucksack lastete auf seinem Rücken.Těžký batoh ho tížil na zádech.

massieren: j-m den Rücken massierenmasírovat komu záda

Rücken: auf dem Rücken liegenležet na zádech

schälen: Mein Rücken schält sich.Loupou se mi záda.

schuppen: Du schuppst dich (auf dem Rücken).Loupeš se na zádech.

schwimmen: auf dem Rücken schwimmenplavat na zádech

stechen: Es sticht mich im Rücken.Píchá mě v zádech.

tragen: etw. auf dem Rücken tragennést co na zádech

überlaufen: Es überläuft mich eiskalt.Běhá mi mráz po zádech.

zuwenden: j-m den Rücken zuwendenukázat záda komu, obrátit se zády ke komu