Hlavní obsah

rücken

Der, podstatné jméno~s, ~

  1. zádaauf dem Rücken schwimmenplavat (na)znakauf dem Rücken liegenležet na zádech
  2. hřbet svrchní částder Rücken eines Bucheshřbet knihy

Vyskytuje se v

Gänsehaut: komu běhá mráz po zádechj-m läuft eine Gänsehaut über den Rücken

rücken: ustoupit do pozadíin den Hintergrund rücken

Rücken: obrátit se zády ke komu/čemuj-m/etw. den Rücken wenden

anlehnen: opřít se (zády) o stěnusich (mit dem Rücken) an die Wand anlehnen

haarig: mít chlupatá zádahaarigen Rücken haben

kribbeln: Svědí mě kůže na zádech.Meine Haut kribbelt am Rücken.

krümmen: hrbit/ohýbat záda, hrbit seden Rücken krümmen

lasten: Těžký batoh ho tížil na zádech.Der schwere Rucksack lastete auf seinem Rücken.

massieren: masírovat komu zádaj-m den Rücken massieren

schälen: Loupou se mi záda.Mein Rücken schält sich.

schuppen: Loupeš se na zádech.Du schuppst dich (auf dem Rücken).

schwimmen: plavat na zádechauf dem Rücken schwimmen

stechen: Píchá mě v zádech.Es sticht mich im Rücken.

tragen: nést co na zádechetw. auf dem Rücken tragen

zuwenden: ukázat záda komu, obrátit se zády ke komuj-m den Rücken zuwenden

hřbet: ležet na hřbetěauf dem Rücken liegen

křivit: křivit zádaden Rücken krümmen

loupat: Loupe mě v zádech.Es sticht mich im Rücken.

loupat se: Loupeš se na zádech.Du schuppst dich auf dem Rücken.

narovnat: narovnat zádaden Rücken gerade machen

narukovat: Narukoval do armády.Er rückte zur Armee ein.

nesení: nesení batohu na zádechdas Rucksacktragen auf dem Rücken

píchat: Píchá ho v zádech.Es sticht ihm im Rücken.

postrčit: postrčit skříň ke zdiden Schrank an die Wand rücken

prohnout: prohnout zádaden Rücken (durch)biegen

přisunout se: přisunout se blíž k oknunäher ans Fenster rücken

shrbit: shrbit zádaden Rücken krümmen

svázat: svázat ruce za zády komuj-m die Hände auf dem Rücken fesseln

škrábat: škrábat koho na zádechj-m den Rücken kraulen

taška: nosit tašku na zádechdie Tasche auf dem Rücken tragen

vyklopit: Nedělej okolky a vyklop to.Mach keine Umstände und rück damit heraus.

vymáčknout se: Už se konečně vymáčkli.Sie rückten schon damit heraus.

záda: Stáli zády k sobě.Sie standen Rücken an Rücken.

zkroutit: zkroutit komu ruku za zádyj-m den Arm hinter den Rücken verdrehen

hřebínek: srazit komu hřebínekj-m den Rücken beugen

mráz: Mráz mu přejel po zádech.Ihm lief ein Schauer über den Rücken.

páteř: hrbit páteř před kýmvor j-m den Rücken krumm machen

vpadnout: vpadnout komu do zadj-m in den Rücken fallen

vrazit: vrazit komu nůž do zadj-m in den Rücken fallen

Blickfeld: obrátit pozornost na koho/coj-n/etw. ins Blickfeld rücken