Hlavní obsah

zuwenden

Slovesowandte zu/wendete zu, h. zugewandt/zugewendet

  1. sich/etw. Akk j-m/etw. obrátit, otočit se/co ke komu/čemuj-m den Rücken zuwendenukázat záda komu, obrátit se zády ke komu
  2. sich/etw. Akk j-m/etw. věnovat se/co komu/čemu
  3. j-m/etw. etw. Akk věnovat, darovat, poskytnout komu/čemu co peněžitou podporu ap.

Vyskytuje se v

obrátit: j-m den Blick zuwendenobrátit zrak ke komu

věnovat: die Aufmerksamkeit etw. Dat zuwendenvěnovat čemu pozornost

zuwenden: j-m den Rücken zuwendenukázat záda komu, obrátit se zády ke komu