Hlavní obsah

stechen

Slovesosticht, stach, h. gestochen

  1. píchat o bodláku ap.
  2. j-n/sich an etw. Dat píchnout koho/se o cosich an den Dornen der Rose stechenpíchnout se o trny růže
  3. štípat, píchat o hmyzuDie Biene hat mir/mich ins Bein gestochen.Včela mě štípla do nohy.
  4. bodnout, píchnout jehlu do žíly ap.
  5. propíchnout, udělat dír(k)uj-m Löcher in die Ohren stechenpropíchnout komu uši
  6. vyrýpnout rostlinu ze země
  7. slang.tetovat, kérovat
  8. píchat, bodat boletužívá se ve spojení s esEs sticht mich im Rücken.Píchá mě v zádech.
  9. vyrýt obrázek do mědi ap.
  10. píchnout (si) na píchačkách

Vyskytuje se v

Stich: j-n im Stich lassennechat koho ve štychu, vykašlat se na koho

Spargel: Spargel stechensklízet chřest

Stich: ein tödlicher Stich mit dem Messersmrtelné bodnutí nožem

bodat: Bodá mě u srdce.Es sticht in meinem Herzen.

loupat: Loupe mě v zádech.Es sticht mich im Rücken.

náběh: náběh do modraein Stich ins Blau

nádech: nádech do červenaein Stich ins Rote

nastřelit: Nechal jsem si nastřelit náušnice.Ich habe mir die Ohrringe stechen lassen.

píchat: Píchá ho v zádech.Es sticht ihm im Rücken.

píchnout: Nechala si píchnout uši.Sie ließ ihre Ohren stechen.

píchnout: píchnout plakát na nástěnkuein Plakat an das Brett stechen

píchnout: Píchla mě vosa.Ich wurde von einer Wespe gestochen.

píchnout se: Šípková Růženka se píchla o trn.Dornröschen stach sich an einem Dorn.

pobodat: pobodat se o trnysich an den Dornen stechen

štípat: U řeky štípali komáři.Am Fluss haben Mücken gestochen.

štípnout: Štípla mě vosa.Eine Wespe hat mich gestochen.

trkat: Reklama, která trká do očí.Die Werbung, die in die Augen sticht.

zabolet: Píchnutí zabolelo jen trochu.Der Stich schmerzte nur ein bisschen.

zapíchnout se: Šíp se zapíchl do terče.Der Pfeil stach in die Zielscheibe ein.

žrát: U rybníka žerou komáři.Am Teich stechen Mücken.

bít: bít do očíin die Augen stechen

hnízdo: píchnout do vosího hnízdain ein Wespennest stechen

píchat: píchat do vosího hnízdain ein Wespennest stechen

praštit: Je to prašť jak uhoď.Das ist gehauen wie gestochen.

štych: nechat koho ve štychuj-n im Stich lassen