Hlavní obsah

ansehen

Slovesosieht an, a, e

  1. j-n/etw. (po)dívat se na koho/co na řečníka ap., prohlížet (si) koho/co budovu ap.Sieh mich nicht so an!Nedívej se na mě tak!sich eine Stadt ansehenprohlížet si město
  2. etw. Akk dívat se na co, sledovat film ap., prohlížet si co nový byt ap.
  3. sich ansehen vypadat, zdát seDas sieht sich ganz hübsch an.To vypadá docela hezky.
  4. j-m etw. Akk (z)pozorovat, vidět co na kom
  5. als j-n/etw. vidět jako koho/co, dívat se jako na koho/co, považovat za koho/co posuzovat, hodnotit

Vyskytuje se v

Seite: j-n von der Seite ansehendívat se na koho svrchu

durchdringen: j-n durchdringend/mit durchdringendem Blick ansehenpronikavě se dívat na koho

feindselig: j-n feindselig ansehennenávistně se na koho dívat

Gegend: sich die Gegend ansehenprohlédnout si krajinu

scheel: j-n scheel ansehendívat se na koho nevraživě

spöttisch: j-n spöttisch ansehenposměšně si prohlížet koho

verstohlen: j-n verstohlen ansehennenápadně si prohlížet koho

dívat se: das Problem anders ansehendívat se na problém jinak

druhý: Sie haben sich gegenseitig angesehen.Dívali se jeden na druhého.

hledět: j-n/etw. anschauen/ansehen/anblickenhledět na koho/co

mrazit: Mich fröstelt, wenn ich ihn ansehe.Při pohledu na něj mě mrazí.

nazírat: das Leben optimistisch ansehennazírat optimisticky na život

nechápavě: sich j-n/etw. verständnislos ansehennechápavě si prohlížet koho/co

obrazárna: sich die Gemäldegalerie ansehenprohlédnout si obrazárnu

omrknout: Ich muss mir die Situation ansehen.Musím omrknout situaci.

ospale: sich j-n schlaftrunken ansehenkoho si ospale prohlížet

pohledět: die Uhr ansehenpohlédnout na hodinky

pronikavě: sich j-n/etw. durchdringend ansehenpronikavě se dívat na koho/co

přívětivě: j-n sanft ansehenpřívětivě se dívat na koho

satelit: sich etw. über Satellit ansehenpřen. sledovat co na satelitu

vděčně: j-n dankbar ansehen, j-m einen dankbaren Blick zuwerfenvděčně na koho pohlédnout

vyčítavě: Er hat sie vorwurfsvoll angesehen.Vyčítavě se na ni podíval.

ansehen: sich ansehenvypadat, zdát se