Hlavní obsah

zle

Příslovce

  1. (nelaskavě, krutě) böse, schlimm, schlechtzatvářit se zleein böses Gesicht machen
  2. (nevalně, špatně) schlecht, übel, schlimmVede se mu zle.Es geht ihm schlecht., Es steht schlimm mit ihm.Kdyby bylo nejhůř...(Aller) Schlimmstenfalls...
  3. (nevolno) schlecht, übelUdělalo se mu zle.Ihm wurde übel.
  4. (vážně, hrozně) böse, schrecklich

Vyskytuje se v

pes: Vorsicht, bissiger Hund!Pozor, zlý pes!

zlé: j-m etw. übel nehmenmít komu co za zlé

zlý: ein böses Zeichenzlé znamení

horší: schlechter als j./etw.horší než kdo/co

nutný: Es ist ein notwendiges Übel.Je to nutné zlo.

pozor: Vorsicht, bissiger Hund!Pozor, zlý pes!

zamračit se: Er hat ihn böse angefunkelt.Zle se na něho zamračil.

zlo: etw. für ein notwendiges Übel haltenpovažovat co za nutné zlo

ztělesnění: Er ist der Inbegriff des Bösen.Je ztělesněním zla.

dostat se: über die Runde kommendostat se z nejhoršího

venku: aus dem Gröbsten heraus sein, über den Berg seinbýt z nejhoršího venku

všechen, všechna, všechno: Alles hat sein Gutes.Všechno zlé je k něčemu dobré.

Wurzel: die Wurzel allen Übelspříčina všeho zla

Ärger: Sonst gibt es Ärger!Jinak bude zle!

aufsparen: einen Vorrat für Notzeiten aufsparenušetřit si zásobu na horší časy

ergreifen: Eine böse Ahnung ergreift mich.Zmocňuje se mě zlá předtucha.

scheiden: Gut von Böse scheiden könnenumět rozeznat dobré od zlého

schlecht: Mir ist schlecht.Je mi zle.

schlimm: Das waren schlimme Zeiten!To byly zlé časy!

träumen: schlecht träumenmít zlý sen

übel: Mir ist übel.Je mi zle.

Wille: Es war kein böser Wille.Nebyl to zlý úmysl.

Zunge: Böse Zungen behaupten, dass...Zlí jazykové tvrdí, že...

bissig: Vorsicht, bissiger Hund!Pozor, zlý pes!

Vorsicht: Vorsicht, bissiger Hund!Pozor, zlý pes!

zle: ein böses Gesicht machenzatvářit se zle