Hlavní obsah

odbočit

Dokonavé sloveso

  1. (o člověku ap.) abbiegenodbočit vlevonach links abbiegen
  2. (o cestě ap.) abbiegen, abzweigenZde odbočuje cesta k hradu.Hier zweigt ein Weg zur Burg ab.
  3. (od tématu ap.) abschweifen, abkommenodbočit od tématuvom Thema abkommen

Vyskytuje se v

roh: odbočit za rohum die Ecke abbiegen

křižovatka: Na křižovatce odbočte doleva.An der Kreuzung biegen Sie nach links ab.

napravo: odbočit napravonach rechts abbiegen

téma: odbočit od tématuvom Thema abkommen

vpravo: odbočit vpravo(nach) rechts abbiegen