Hlavní obsah

stillen

Das, podstatné jméno~s

Vyskytuje se v

heimlich: heimlich, still und leisepotichoučku polehoučku

still: im Stillenv tichosti, potají

Stille: in aller Stillev nejužším rodinném kruhu

Stunde: in einer stillen Stundeve chvilce klidu

Trauer: in stiller/tiefer Trauerv tichém/hlubokém zármutku

Nadel: Die Nadel steht still.Střelka je v klidu.

regen: Es war alles still, nichts regte sich.Vše bylo tiché, nic se ani nepohnulo.

Vorbehalt: stille Vorbehalte gegen j-n habenmít tiché výhrady ke komu

všechen, všechna, všechno: in aller Stilleve vší tichosti

krvácení: die Blutung stillenzastavit krvácení

napjatý: eine (an)gespannte Stillenapjaté ticho

nebeský: die himmlische Stillenebeský klid

netrhnout se: Im Büro stehen die Telefone nicht still.V kanceláři se telefony netrhnou.

palčivý: brennenden Durst stillenzahnat palčivou žízeň

potichu: Sei kurz still!Buď chvíli potichu!

prolomit: die Stille (durch)brechenprolomit ticho

přikývnutí: stilles Kopfnickentiché přikývnutí (hlavou)

rozhostit se: Tiefe Stille trat ein.Rozhostilo se hluboké ticho.

rozpačitý: betretene Stillerozpačité ticho

strašidelný: eine gespenstische Stillestrašidelné ticho

tajuplný: mysteriöse Stilletajuplné ticho

ticho: Sei still!, Ruhe!Buď ticho.

tiše: Seid still!Buďte tiše!

zahnat: den Durst stillen/löschenzahnat žízeň

zticha: Sei still!Buď zticha!

ztišit se: Der Saal wurde still.Sál se ztišil.

břeh: Stille Wasser sind tief.Tichá voda břehy mele.

voda: Stille Wasser sind tief.Tichá voda břehy mele.

zůstávat: Da steht einem der Verstand still!Rozum nad tím zůstává stát!

all: in aller Stillev tichosti