Hlavní obsah

událost

Vyskytuje se v

řetěz: řetěz událostíeine Kette der Ereignisse

dojem: pod dojmem událostíunter dem Eindruck der Ereignisse

chronologický: podat chronologický přehled událostíeine chronologische Übersicht der Vorkommnisse vorlegen

posloupnost: časová posloupnost událostíZeitfolge der Ereignisse

předvčerejší: předvčerejší událostivorgestrige Ereignisse

předvídatelný: předvídatelné událostivorhersehbare Ereignisse

připomínka: připomínka významné událostidie Erinnerung an das bedeutsame Ereignis

rozebraný: událost rozebraná do detailůein in Details diskutiertes Ereignis

stočit se: Hovor se stočil na minulé události.Das Gespräch wurde auf die vergangenen Ereignisse gelenkt.

uplynulý: události uplynulého týdnedie Ereignisse der vergangenen Woche

vývoj: vývoj událostíder Verlauf der Ereignisse

vzrušující: vzrušující událostierregende Ereignisse

besonder(er,e,es): keine besonderen Vorkommnissežádné zvláštní události

bloßlegen: die Hintergründe eines Ereignisses bloßlegenodkrývat pozadí události

eingehen: Die Ereignisse sind in die Geschichte eingegangen.Události vstoupily do dějin.

historisch: ein historisches Ereignis versäumenzmeškat historickou událost

tragisch: tragische Ereignissetragické události