Hlavní obsah

událost

Vyskytuje se v

řetěz: řetěz událostíeine Kette der Ereignisse

dojem: pod dojmem událostíunter dem Eindruck der Ereignisse

chronologický: podat chronologický přehled událostíeine chronologische Übersicht der Vorkommnisse vorlegen

posloupnost: časová posloupnost událostíZeitfolge der Ereignisse

předvčerejší: předvčerejší událostivorgestrige Ereignisse

předvídatelný: předvídatelné událostivorhersehbare Ereignisse

připomínka: připomínka významné událostidie Erinnerung an das bedeutsame Ereignis

rozebraný: událost rozebraná do detailůein in Details diskutiertes Ereignis

stočit se: Hovor se stočil na minulé události.Das Gespräch wurde auf die vergangenen Ereignisse gelenkt.

uplynulý: události uplynulého týdnedie Ereignisse der vergangenen Woche

vývoj: vývoj událostíder Verlauf der Ereignisse

vzrušující: vzrušující událostierregende Ereignisse

besonder(er,e,es): žádné zvláštní událostikeine besonderen Vorkommnisse

bloßlegen: odkrývat pozadí událostidie Hintergründe eines Ereignisses bloßlegen

eingehen: Události vstoupily do dějin.Die Ereignisse sind in die Geschichte eingegangen.

historisch: zmeškat historickou událostein historisches Ereignis versäumen