Hlavní obsah

těžce

Příslovce

  1. (o velké váze) schwer
  2. (vážně) schwertěžce postiženýschwer behindert
  3. (namáhavě) schwer, harttěžce pracovatschwer arbeitenco se těžko posuzujeetw. ist schwer zu beurteilen

Vyskytuje se v

průmysl: lehký/těžký průmysldie Leichtindustrie/Schwerindustrie

těžký: těžký průmysldie Schwerindustrie

deprese: příznaky těžké depreseSymptome einer schweren Depression

nesmírně: nesmírně těžké rozhodnutíeine ungeheuer schwere Entscheidung

nezvyklý: nezvyklý na těžkou prácinicht an schwere Arbeit gewöhnt

přesto: Dokázal to i přesto, že je těžce nemocný.Er hat es geschafft, obwohl er schwer krank ist.

přístupný: těžko přístupný hradeine schwer zugängliche Burg

rozvoj: rozvoj těžkého průmysluder Aufschwung der Schwerindustrie

vydřený: těžce vydřené penízeschwer erarbeitetes Geld

vzdorovat: vzdorovat těžkému osududem schweren Schicksal trotzen

vzepřít: vzepřít těžký kufreinen schweren Koffer hochstemmen

začátek: Každý začátek je těžký.Aller Anfang ist schwer.

zápasit: zápasit s těžkou nemocímit einer schweren Krankheit ringen

zvládnutelný: těžce zvládnutelný problémein schwer zu bewältigendes Problem

období: mít za sebou těžké obdobíeine schwere Zeit hinter sich haben

říct: Těžko říct.Schwer zu sagen.

těžce: těžce postiženýschwer behindert