Hlavní obsah

Tüte

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. angeben wie eine Tüte voll Mücken neform.vychloubat se do nebe
  2. Tüten kleben hovor.lepit pytlíky být ve vězení
  3. Das kommt nicht in die Tüte! hovor.Nepadá v úvahu!, Ani náhodou!

Vyskytuje se v

rinnen: Das Salz rann aus der Tüte.Sůl se sypala ze sáčku.

rollen: Papier zu einer Tüte rollenstočit papír do kornoutu

sypat se: Zucker rinnt aus der Tüte.Ze sáčku se sype cukr.

taška: die (Plastik)Tüteigelitová taška

Tüte: angeben wie eine Tüte voll Mückenvychloubat se do nebe