Hlavní obsah

níže

Příslovce

  • unten, darunter, niedrigerníže uvedený údajunten genannte Angabeníže postavený v hierarchiiniedriger gestellt

Vyskytuje se v

napětí: nízké/vysoké/stejnosměrné napětídie Niederspannung/Hochspannung/Gleichspannung

nízký: med. nízký krevní tlakniedriger Blutdruck

nízký: zool. nižší obratlovciniedere Wirbeltiere

oblačnost: nízká/vysoká oblačnostniedrige/hohe Wolken

start: nízký startder Tiefstart

tlak: med. mít nízký tlakniedrigen Blutdruck haben

čelo: mít vysoké/nízké čeloeine hohe/niedrige Stirn haben

extra: extra nízké cenydie extra niedrigen Preise, die Extrapreise

nízko: Voda klesla velmi nízko.Das Wasser sank sehr tief.

nízko: nízko ocenit koho/coj-n/etw. niedrig bewerten

nízký: nízká cenaniedriger Preis

nízký: nižší úředníkein niederer Beamter

nižší: zaplatit za co nižší částkufür etw. einen niedrigeren Betrag bezahlen

nižší: patřit k nižší šlechtědem niederen Adel angehören

obsah: nízký obsah cukruniedriger Zuckergehalt

palivo: nízká spotřeba palivaniedriger Kraftstoffverbrauch

poloha: v nižších polohách déšťRegen in niedrigeren Lagen

pud: podléhat nízkým pudůmden niederen Trieben nachgehen

výživný: vysoká/nízká výživná hodnotaein hoher/niedriger Nährwert

niedrig: im Haus niedrige Zimmerdecken habenmít v domě nízké stropy

Tatra: Hohe/Niedere TatraVysoké/Nízké Tatry

Treppe: eine Treppe höher/tiefero poschodí výš/níž

Decke: eine hohe/niedrige Deckevysoký/nízký strop

einerseits: Einerseits möchte ich in der Firma arbeiten, andererseits ist mir der Lohn zu niedrig.Na jednu stranu bych ve firmě rád pracoval, na druhou stranu mi mzda připadá příliš nízká.

fliegen: Die Schwalben fliegen heute tief.Vlaštovky dnes létají nízko.

gering: sich seiner geringen Herkunft nicht schämennestydět se za svůj nízký původ