Hlavní obsah

níže

Vyskytuje se v

napětí: die Niederspannung/Hochspannung/Gleichspannungnízké/vysoké/stejnosměrné napětí

nízký: niedriger Blutdruckmed. nízký krevní tlak

oblačnost: niedrige/hohe Wolkennízká/vysoká oblačnost

start: der Tiefstartnízký start

tlak: niedrigen Blutdruck habenmed. mít nízký tlak

čelo: eine hohe/niedrige Stirn habenmít vysoké/nízké čelo

extra: die extra niedrigen Preise, die Extrapreiseextra nízké ceny

nízko: Das Wasser sank sehr tief.Voda klesla velmi nízko.

níže: unten genannte Angabeníže uvedený údaj

nižší: für etw. einen niedrigeren Betrag bezahlenzaplatit za co nižší částku

obsah: niedriger Zuckergehaltnízký obsah cukru

palivo: niedriger Kraftstoffverbrauchnízká spotřeba paliva

poloha: Regen in niedrigeren Lagenv nižších polohách déšť

pud: den niederen Trieben nachgehenpodléhat nízkým pudům

výživný: ein hoher/niedriger Nährwertvysoká/nízká výživná hodnota

niedrig: im Haus niedrige Zimmerdecken habenmít v domě nízké stropy

Tatra: Hohe/Niedere TatraVysoké/Nízké Tatry

Treppe: eine Treppe höher/tiefero poschodí výš/níž

Decke: eine hohe/niedrige Deckevysoký/nízký strop

einerseits: Einerseits möchte ich in der Firma arbeiten, andererseits ist mir der Lohn zu niedrig.Na jednu stranu bych ve firmě rád pracoval, na druhou stranu mi plat připadá příliš nízký.

fliegen: Die Schwalben fliegen heute tief.Vlaštovky dnes létají nízko.

gering: sich seiner geringen Herkunft nicht schämennestydět se za svůj nízký původ