Hlavní obsah

gering

Přídavné jméno

  • nepatrný, malý vzdálenost ap.mit einer geringen Verspätung kommenpřijít s nepatrným zpožděnímsich seiner geringen Herkunft nicht schämennestydět se za svůj nízký původ

Přídavné jméno

  1. nicht im Geringsten ani v nejmenším, ani náhodou

Vyskytuje se v

Weg: den Weg des geringsten Widerstandes gehenjít cestou nejmenšího odporu

Ahnung: von etw. nicht die geringste Ahnung habennemít o čem nejmenší tušení

nemalý: nemalý rozsahnicht geringer Umfang

nepatrný: nepatrné zaváhánígeringes Zögern

počet: velký/nepatrný/přesný početeine große/geringe/genaue Zahl

pohrdat: Šéf jimi pohrdá.Der Chef schätzt sie gering.

šance: mít mizivou šancieine geringe Chance haben

tušení: Nemá o tom ani tušení.Er hat davon nicht die geringste Ahnung.

odpor: jít cestou nejmenšího odporuden Weg des geringsten Widerstandes gehen

zvolit: zvolit cestu nejmenšího odporuden Weg des geringsten Widerstandes gehen