Hlavní obsah

gering

Přídavné jméno

  • nepatrný, malý vzdálenost ap.mit einer geringen Verspätung kommenpřijít s nepatrným zpožděnímsich seiner geringen Herkunft nicht schämennestydět se za svůj nízký původ

Přídavné jméno

  1. nicht im Geringsten ani v nejmenším, ani náhodou

Vyskytuje se v

Weg: den Weg des geringsten Widerstandes gehenjít cestou nejmenšího odporu

Ahnung: von etw. nicht die geringste Ahnung habennemít o čem nejmenší tušení

nemalý: nicht geringer Umfangnemalý rozsah

nepatrný: geringes Zögernnepatrné zaváhání

počet: eine große/geringe/genaue Zahlvelký/nepatrný/přesný počet

pohrdat: Der Chef schätzt sie gering.Šéf jimi pohrdá.

šance: eine geringe Chance habenmít mizivou šanci

tušení: Er hat davon nicht die geringste Ahnung.Nemá o tom ani tušení.

odpor: den Weg des geringsten Widerstandes gehenjít cestou nejmenšího odporu

zvolit: den Weg des geringsten Widerstandes gehenzvolit cestu nejmenšího odporu

gering: nicht im Geringstenani v nejmenším, ani náhodou