Hlavní obsah

provést

Vyskytuje se v

přestavba: den Umbau etw. Gen ausführenprovést přestavbu čeho

bláznivý: einen närrischen Streich durchführenprovést bláznivý kousek

hloupost: Blödsinn machenprovést hloupost

možno: Es ist möglich es auszuführen.Je možno to provést.

náčrt: einen übersichtlichen Entwurf durchführenprovést přehledný náčrt

příslušný: entsprechende Maßnahmen treffenprovést příslušná opatření

usmyslet si: Was er sich vornimmt, das zieht er durch.Co si usmyslí, to provede.

výběr: eine Abhebung vom Geldautomaten durchführenprovést výběr z bankomatu

zkouška: die Probe machenmat. provést zkoušku

změna: einige Textänderungen vornehmenprovést nějaké změny v textu

durchführen: eine Untersuchung durchführenprovést šetření

führen: Besucher durch das Schloss führenprovést návštěvníky zámkem

personell: personelle Veränderungen vornehmenprovést personální změny

punktieren: die Lungen punktierenprovést punkci plic

tun: Wer hat das getan?Kdo to provedl?, Kdo to udělal?

provést: Was hast du wieder (alles) angerichtet?Cos to zase provedl?