Hlavní obsah

tolikátý

Číslovka

  1. (vyjadřuje pořadí) sovielter
  2. (mnohokrát opakovaný) sovielterOpakuji co už po tolikáté!Ich wiederhole etw. schon zum sovielten Mal!

Vyskytuje se v

drobit: Nedrob tolik!Krümele nicht so rum!

tolik: Závidím ti, že máš tolik peněz.Ich beneide dich, dass du so viel Geld hast.

tolikátý: Opakuji co už po tolikáté!Ich wiederhole etw. schon zum sovielten Mal!

třeba: Snědl bych toho třeba dvakrát tolik.Ich würde sogar doppelt so viel davon essen.

doppelt: dvakrát tolikdoppelt so viel

eineinhalb: jedenapůlkrát tolikeineinhalb mal so viel

aufblasen: Nenaparuj se tolik!Blas dich doch nicht so auf!

denn: Kdo má dnes (ale) tolik peněz?Wer hat denn schon so viel Geld?

herhaben: Kde vzal tolik peněz?Wo hat er so viel Geld her?

so viel: tolik co jáso viel wie ich

Zeug: Tady se povaluje tolik věcí, ukliď to, prosím!Hier liegt so viel Zeug herum, räum bitte auf!