Hlavní obsah

lernen

Vyskytuje se v

Vokabel: Vokabeln lernenučit se slovíčka

anstatt: Er hat den ganzen Nachmittag gespielt, anstatt zu lernen.Celé odpoledne si hrál, místo aby se učil.

auswendig: auswendig lernennaučit se nazpaměť

eifrig: eifrig lernenpilně se učit

fliegen: Ich lerne jetzt fliegen.Učím se teď létat.

gehorchen: Der Hund muss gehorchen lernen.Pes se musí naučit poslouchat.

Orgel: Orgel spielen lernenučit se hrát na varhany

schätzen: Ich habe ihn mit der Zeit schätzen gelernt.Časem jsem se naučil vážit si ho.

sprechen: Das Kind lernt erst sprechen.Dítě se teprve učí mluvit.

čest: mít čest poznat kohodie Ehre haben j-n kennen zu lernen

aby: Přišel, aby tě poznal.Er ist gekommen, um dich kennen zu lernen.

cizí: učit se cizí jazykyFremdsprachen lernen

dějiny: učit se dějinyGeschichte lernen

dobře: Dobře se učí.Er lernt gut.

lekce: naučit se slovíčka z páté lekcedie Vokabeln aus der fünften Lektion lernen

líný: být líný učit sezu faul zum Lernen sein

naučit se: naučit se báseň zpamětiein Gedicht auswendig lernen

naučit se: naučit se ovládatsich beherrschen lernen

odvyknout (si): odvyknout učenídes Lernens entwöhnt sein

písmenko: učit se písmenkadie Buchstaben lernen

pomalu: pomalu se učitlangsam lernen

pozadu: Chlapec je v učení velmi pozadu.Der Junge ist weit zurück im Lernen.

poznat: Těší mě, že jsem vás poznal.Es freut mich, Sie kennen gelernt zu haben.

role: učit se roli nazpaměťdie Rolle auswendig lernen

učení: Učení ho nebaví.Das Lernen macht ihm keinen Spaß.