Hlavní obsah

lernen

Vyskytuje se v

Vokabel: Vokabeln lernenučit se slovíčka

anstatt: Er hat den ganzen Nachmittag gespielt, anstatt zu lernen.Celé odpoledne si hrál, místo aby se učil.

auswendig: auswendig lernennaučit se nazpaměť

eifrig: eifrig lernenpilně se učit

fliegen: Ich lerne jetzt fliegen.Učím se teď létat.

gehorchen: Der Hund muss gehorchen lernen.Pes se musí naučit poslouchat.

Orgel: Orgel spielen lernenučit se hrát na varhany

schätzen: Ich habe ihn mit der Zeit schätzen gelernt.Časem jsem se naučil vážit si ho.

sprechen: Das Kind lernt erst sprechen.Dítě se teprve učí mluvit.

čest: die Ehre haben j-n kennen zu lernenmít čest poznat koho

aby: Er ist gekommen, um dich kennen zu lernen.Přišel, aby tě poznal.

cizí: Fremdsprachen lernenučit se cizí jazyky

dějiny: Geschichte lernenučit se dějiny

dobře: Er lernt gut.Dobře se učí.

lekce: die Vokabeln aus der fünften Lektion lernennaučit se slovíčka z páté lekce

líný: zu faul zum Lernen seinbýt líný učit se

naučit se: ein Gedicht auswendig lernennaučit se báseň zpaměti

odvyknout (si): des Lernens entwöhnt seinodvyknout učení

písmenko: die Buchstaben lernenučit se písmenka

pozadu: Der Junge ist weit zurück im Lernen.Chlapec je v učení velmi pozadu.

poznat: Es freut mich, Sie kennen gelernt zu haben.Těší mě, že jsem vás poznal.

role: die Rolle auswendig lernenučit se roli nazpaměť

učení: Das Lernen macht ihm keinen Spaß.Učení ho nebaví.