Hlavní obsah

ausüben

Vyskytuje se v

Zwang: Zwang auf j-n ausübenvyvíjet na koho nátlak

vliv: Einfluss auf j-n/etw. ausübenmít na koho/co vliv

provozovat: das Handwerk ausübenprovozovat řemeslo

tlak: auf j-n Druck ausübenvyvíjet tlak na koho