Hlavní obsah

schatten

Vyskytuje se v

Schatten: překročit svůj (vlastní) stínüber seinen Schatten springen

stehen: stát ve stínu kohoin j-s Schatten stehen

sitzen: sedět ve stínu stromuim Schatten des Baumes sitzen

teplota: teplota ve stínu/na sluncidie Temperatur im Schatten/in der Sonne

chládek: sednout si do chládkusich in den Schatten setzen

skýtat: Lípa skýtala příjemný stín.Die Linde bot einen angenehmen Schatten.

stín: jít do stínuin den Schatten gehen

vidina: honit se za vidinamiSchatten nachjagen

světlý: Vše má své světlé i stinné stránky.Wo Licht ist, ist auch Schatten.