Hlavní obsah

zeď

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (stěna) die Wand, die Mauerzatlouci hřebík do zdieinen Nagel in die Wand schlagenObraz visí na zdi.Ein Bild hängt an der Wand.
  2. (hradba ap.) die Mauerlézt přes zeďüber die Mauer kletternBerlínská zeďdie Berliner Mauer
  3. přen.(pevné seskupení něčeho) die Mauer

Vyskytuje se v

podpěrný: die Stützmauerpodpěrná zeď

podpůrný: die Stützmauerpodpůrná zeď

průčelní: die Frontwand/Stirnwandprůčelní zeď

příčný: die Querwandstav. příčná zeď

bořit se: Die Mauer stürzt ein.Zeď se boří.

držet: Der Nagel hält in der Wand.Hřebík drží ve zdi.

nabílit: die Wände tünchennabílit zdi vápnem

nahrubo: eine grob verputzte Mauerstav. nahrubo nahozená zeď

nerovně: die Mauer uneben bauennerovně postavit zeď

obehnaný: mit einer Steinwand umgebener Friedhofhřbitov obehnaný kamennou zdí

odpadnout: Von der Wand ist der Putz abgefallen.Ze zdi odpadla omítka.

počmárat: Wände mit Buntstiften bekritzelnpočmárat zdi pastelkami

podepřený: eine gestützte Mauerpodepřená zeď

postrčit: den Schrank an die Wand rückenpostrčit skříň ke zdi

prolínat: Die Nässe dringt durch die Wände durch.Vlhkost prolíná zdmi.

prorazit: Die Kugeln haben die Wand durchschlagen.Kulky prorazily zeď.

provlhlý: durchfeuchtete Wändeprovlhlé zdi

přibít: das Bild an die Wand (an)nagelnpřibít obraz na zeď

připevnit: das Regal an der Wand befestigenpřipevnit poličku na zeď

připíchnout: die Anordnung an die Wand festpinnenpřipíchnout vyhlášku na zeď

připlácnout: eine Fliege an die Wand drückenpřiplácnout mouchu na zeď

přirazit: Er hat ihn heftig an die Wand gedrückt.Prudce ho přirazil ke zdi.

přistavit: eine Leiter an die Mauer anstellenpřistavit žebřík ke zdi

přišroubovat: das Regal an die Wand anschraubenpřišroubovat poličku na zeď

strhat: Plakate von der Wand abreißenstrhat plakáty ze zdi

trčet: Ein Rohr ragte aus der Wand hervor.Ze zdi trčela trubka.

vestavět: die Schränke in die Wand einbauenvestavět skříně do zdi

vypáčit: mit einer Zange den Nagel aus der Wand (heraus)ziehenkleštěmi vypáčit hřebík ze zdi

vyztužený: verstärkte Mauernvyztužené zdi

vyztužit: die Mauer verstärkenvyztužit zeď

vzepřít se: Er stemmte seine Füße gegen die Wand.Vzepřel se nohama o zeď.

zabíjet: die Nägel in die Wand einschlagenzabíjet hřebíky do zdi

zakouřený: rauchgeschwärzte Wändezakouřené zdi

zapustit: einen Schrank in die Mauer einlassenzapustit skříňku do zdi

zarýt se: Die Kugel bohrte sich in die Mauer ein.Kulka se zaryla do zdi.

zvlhlý: feucht gewordene/feuchte Wändezvlhlé zdi

čert: den Teufel an die Wand malenmalovat čerta na zeď

zatlačit: j-n an die Wand drückenzatlačit koho ke zdi

abstellen: das Fahrrad an der Wand abstellenodstavit kolo ke zdi

anmachen: ein Bild an die Wand anmachenpřipevnit obraz na zeď

anprallen: gegen die Mauer anprallennarazit do zdi

Höhe: eine Mauer von zwei Meter Höhezeď vysoká dva metry

abschaben: den Putz von der Mauer abschabenoškrábat omítku ze zdi

aufprallen: Die Kugel ist auf die Wand aufgeprallt.Koule narazila do zdi.

befestigen: ein Regal an der Wand befestigenpřipevnit poličku ke zdi

darum: ein Park mit einer hohen Mauer darumpark s vysokou zdí kolem

drängen: j-n an die Wand drängentlačit koho ke zdi

durchdringen: sogar die dicksten Wände durchdringenpronikat dokonce i těmi nejtlustšími zdmi

einschlagen: einen Nagel in die Wand einschlagenzatlouci hřebík do zdi

krachen: Der Motorradfahrer ist gegen die Mauer gekracht.Motocyklista narazil do zdi.

laufen: in die Mauer laufennarazit do zdi

lehnen: das Fahrrad an/gegen die Wand lehnenopřít kolo o zeď

Mauer: über die Mauer kletternlézt přes zeď

zeď: die Berliner MauerBerlínská zeď