Hlavní obsah

Anlass

Der, podstatné jméno~es, -ä-e

  1. podnět, pohnutka, důvodkeinen Anlass zur Entschuldigung sehennevidět důvod k omluvě
  2. příležitost, událost slavnostní ap.aus Anlass etw. Genpři příležitosti čeho

Vyskytuje se v

podnět: j-m Anlass zu etw. gebenzavdat komu podnět k čemu

příčina: ganz ohne Anlasszcela bez příčiny

popud: j-m Anlass zu Beschwerden gebendát komu popud ke stížnosti

Anlass: keinen Anlass zur Entschuldigung sehennevidět důvod k omluvě