Hlavní obsah

Anlass

Der, podstatné jméno~es, -ä-e

  1. podnět, pohnutka, důvodkeinen Anlass zur Entschuldigung sehennevidět důvod k omluvě
  2. příležitost, událost slavnostní ap.aus Anlass etw. Genpři příležitosti čeho

Vyskytuje se v

podnět: zavdat komu podnět k čemuj-m Anlass zu etw. geben

příčina: zcela bez příčinyganz ohne Anlass

popud: dát komu popud ke stížnostij-m Anlass zu Beschwerden geben

příčina: mít příčinu k čemuden Anlass zu etw. haben