Hlavní obsah

wiedersehen

Das, podstatné jméno~s, ~

  • shledáníauf ein baldiges Wiedersehen anstoßenpřipít si na brzkou shledanou

Das, podstatné jméno~s, ~

  1. Auf Wiedersehen! Na shledanou!

Vyskytuje se v

Wiedersehen: Auf Wiedersehen!Na shledanou!

baldig: Auf baldiges Wiedersehen!Na brzkou shledanou!

also: Also dann auf Wiedersehen!Tak tedy na shledanou!

hoffen: Ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen!Doufám v brzké shledání!

brzký: Auf baldiges Wiedersehen!Na brzkou shledanou!

na: auf Wiedersehenna shledanou

shledaná: Auf Wiedersehen!Na shledanou!