Hlavní obsah

Seele

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. duše psychikaeine edle/empfindsame Seelešlechetná/citlivá duše
  2. expr.duše člověkKeine Seele war zu sehen.Nebyla vidět ani duše.
  3. odb.provazec, kabílek

Vyskytuje se v

Seele: aus ganzer Seelez hloubi duše

Teufel: seine Seele dem Teufel verschreibenupsat svou duši ďáblu

erleichtern: seine Seele erleichternulevit svému svědomí

duše: eine empfindliche Seele habenmít citlivou duši

chorý: leidende Seelechorá duše

nesmrtelný: unsterbliche Seelenesmrtelná duše

rýha: Schrammen auf der Seelepřen. rýhy na duši

souzvuk: der Einklang der Seelensouzvuk duší

spasit: seine Seele erlösenspasit svoji duši

splynutí: der Einklang der Seelenduševní splynutí

zranitelný: eine leicht empfindliche Seele habenmít lehce zranitelnou duši

mluvit: j-m aus der Seele sprechenmluvit komu z duše

tělo: mit Leib und Seeletělem i duší

Herz: ein Herz und eine Seele seinbýt jedno tělo, jedna duše