Hlavní obsah

Seele

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. duše psychikaeine edle/empfindsame Seelešlechetná/citlivá duše
  2. expr.duše člověkKeine Seele war zu sehen.Nebyla vidět ani duše.
  3. odb.provazec, kabílek

Vyskytuje se v

Herz: ein Herz und eine Seele seinbýt jedno tělo, jedna duše

Teufel: seine Seele dem Teufel verschreibenupsat svou duši ďáblu

erleichtern: seine Seele erleichternulevit svému svědomí

duše: mít citlivou dušieine empfindliche Seele haben

duše: nesmrtelná dušedie unsterbliche Seele

duše: tělo bez dušeder Körper ohne Seele

duše: Je to dobrá duše.Sie ist eine gute Seele.

chorý: chorá dušeleidende Seele

nesmrtelný: nesmrtelná dušeunsterbliche Seele

rýha: přen. rýhy na dušiSchrammen auf der Seele

souzvuk: souzvuk dušíder Einklang der Seelen

spasit: spasit svoji dušiseine Seele erlösen

splynutí: duševní splynutíder Einklang der Seelen

zranitelný: mít lehce zranitelnou dušieine leicht empfindliche Seele haben

duše: otevřít komu svou dušij-m seine Seele öffnen

mluvit: mluvit komu z dušej-m aus der Seele sprechen

tělo: tělem i dušímit Leib und Seele