Hlavní obsah

chlapec

Vyskytuje se v

pozadu: Chlapec je v učení velmi pozadu.Der Junge ist weit zurück im Lernen.

Freund: Chlapci se spřátelili.Die Jungen sind Freunde geworden.

herankommen: Pojď blíž, chlapče!Komm heran, Junge!

hören: Ten chlapec vůbec neposlouchá.Der Junge will absolut nicht hören.

Sohn: Tak jak se daří, chlapče/synku?Na, wie geht's, mein Sohn?

verweisen: Otec vytýkal chlapci jeho chování.Der Vater verwies dem Jungen seine Verhaltensweise.