Hlavní obsah

přítelkyně

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (kamarádka) die Freundin, die Kameradinvěrná přítelkyněeine treue Freundin
  2. (partnerka) die Freundin, die Partnerin

Vyskytuje se v

najednou: mít dvě přítelkyně najednouzwei Freundinnen zugleich haben

přitulit se: přitulit se k přítelkynisich an die Freundin anschmiegen

ražení: Je stejného ražení jako jeho přítelkyně.Er ist von gleicher Prägung wie seine Freundin.

vyfouknout: vyfouknout komu přítelkynij-m seine Freundin wegangeln

der, die, das: moje přítelkyně a její dcerameine Freundin und deren Tochter

best(er,e,es): moje nejlepší přítelkyněmeine beste Freundin

halten: Jeho přítelkyni jsme nejdříve považovali za jeho dceru.Seine Freundin hielten wir erst für seine Tochter.

přítelkyně: věrná přítelkyněeine treue Freundin