Hlavní obsah

dívka

Vyskytuje se v

do: být zamilovaný do dívkyin ein Mädchen verliebt sein

nepřístupný: nepřístupná dívkaein unnahbares Mädchen

odvést: odvést dívku domůdas Mädchen nach Hause bringen

ostýchat se: ostýchat se před dívkamisich vor Mädchen schämen

posedlý: Byl tou dívkou úplně posedlý.Er war auf das Mädchen ganz versessen.

ulovit: Ulovil tu dívku v jednom baru.Er hat das Mädchen in einer Bar aufgegabelt.

vybídnout: vybídnout dívku k tanciein Mädchen zum Tanz auffordern

vyzvat: vyzvat dívku k tancieine junge Dame (zum Tanz) auffordern

zasnoubit se: zasnoubit se s dívkousich mit einem Mädchen verloben

zobrazovat: Socha zobrazuje mladou dívku.Die Statue stellt ein junges Mädchen dar.

all: všechny pěkné dívkyalle schönen Mädchen

bringen: Doprovodil dívku domů.Er hat das Mädchen nach Hause gebracht.

der, die, das: tmavovlasá dívkadas Mädchen mit den dunklen Haaren

heranwachsen: Dívka dospěla v ženu.Das Mädchen ist zur Frau herangewachsen.