Hlavní obsah

děvče

Vyskytuje se v

běhat: běhat za děvčatyden Mädchen nachlaufen

okatý: okaté děvčeein großäugiges Mädchen

přebrat: přebrat kamarádovi děvčeeinem Freund seine Freundin ausspannen

správný: správné děvčeein tolles Mädchen

ucházet se: ucházet se o děvčeum ein Mädchen werben

Heiratsantrag: požádat děvče o rukueinem Mädchen einen Heiratsantrag machen

lecker: hezké děvčepřen. ein leckeres Mädchen

wegbekommen: Děvče nemohlo pohnout s bednou.Das Mädchen konnte die Kiste nicht wegbekommen.

děvče: chodit za děvčatyden Mädchen nachlaufen