Hlavní obsah

zkoušet

Vyskytuje se v

pozpátku: zkoušet číst pozpátkurückwärts zu lesen versuchen

rád: Raději to nezkoušej.Versuche es lieber nicht.

abfragen: zkoušet násobilkudas Einmaleins abfragen

abhören: zkoušet žáka ze slovíčekden/dem Schüler die Vokabeln abhören

handeln: Zkouší při nakupování vždy smlouvat.Sie versucht beim Einkaufen immer zu handeln.

prüfen: zkoušet studenta z čehoeinen Studenten in etw. prüfen

zkoušet: zkoušet (si)oblečení anprobieren