Hlavní obsah

dálka

Vyskytuje se v

mihotat se: Ein rotes Licht flimmerte in der Ferne.V dálce se mihotalo červené světlo.

postava: in der Ferne eine dunkle Gestalt sehenvidět v dálce tmavou postavu

řízený: ferngesteuertřízený na dálku

utichnout: Die Schritte verstummten in der Ferne.Kroky utichly v dálce.

zahledět se: den Blick in die Ferne richtenzadívat se do dálky

Ferne: träumend in die Ferne blickendívat se zasněně do dálky

grüßen: Die Kirchenglocken grüßten uns schon von ferne.Kostelní zvony nás zdravily už z dálky.

Weite: in die Weite schauenhledět do dálky

dálka: der Weitsprungskok do dálky