Hlavní obsah

přítel

Vyskytuje se v

dovolat se: den Freund telefonisch erreichendovolat se příteli

důvěrný: ein vertrauter Freunddůvěrný přítel

jeho, její, jejich: ihre Freundejejich přátelé

opustit: den Freund im Unglück verlassenopustit přítele v neštěstí

podarovat: den Freund mit einem Buch beschenkenpodarovat přítele knihou

podezírat: den Freund des Verrates verdächtigenpodezírat přítele ze zrady

podrazit: Er hat seinen Freund verraten.Podrazil svého přítele.

pomoct: dem Freund in der Not helfenpomoci příteli v nouzi

považovat: Er hält ihn für einen Freund.Považuje ho za přítele.

povedený: Du hast einen gediegenen Freund!Máš povedeného přítele!

povyrazit se: sich mit den Freunden vergnügenpovyrazit se s přáteli

pozdravovat: Grüße deinen Freund von mir.Pozdravuj ode mne svého přítele.

rozrušit: Der Tod des Freundes hat ihn sehr erschüttert.Přítelova smrt ho velmi rozrušila.

řadit: j-n zu seinen Freunden zählenřadit koho mezi své přátele

upozornit: den Freund auf den Zeitungsartikel aufmerksam machenupozornit přítele na článek v novinách

upřímný: ein aufrichtiger Freundupřímný přítel

vděčit: den Freunden die Hilfe verdankenvděčit přátelům za pomoc

věnovat: das Buch einem Freund widmenvěnovat příteli knihu

vykrást: Der Schriftsteller stahl das Thema von seinem Freund.Spisovatel vykradl svému příteli téma.

vysvobodit: seinen Freund aus einer peinlichen Lage erlösenvysvobodit přítele z trapné situace

zapovídat se: sich mit den Freunden verplaudernzapovídat se s přáteli

zradit: seinen Freund verratenzradit svého přítele

nouze: Freunde in der Not gehen hundert auf ein Lot.V nouzi poznáš přítele.

poznat: Freunde in der Not gehen tausend auf ein Lot.V nouzi poznáš přítele.

abspenstig: j-m den Freund abspenstig machenkomu přebrat přítele

Helfer: ein Helfer in der Notpřítel v nouzi

abhängig: Ihr Freund ist von Drogen abhängig.Její přítel je závislý na drogách.

adden: Ich habe ihn als Freund auf Facebook geaddet.Přidal jsem si ho do přátel na Facebooku.

begreifen: Ich kann meinen Freund gut begreifen.Dobře svého přítele chápu.

erübrigen: für seine Freunde Zeit erübrigennajít si čas na přátele

Freund: ein alter Freundstarý přítel

immerhin: Das kann ich ihm nicht antun, er ist immerhin mein bester Freund.To mu nemohu udělat, je to přece můj nejlepší přítel.

sauber: Das sind deine sauberen Freunde!To jsou tví povedení přátelé!

sein: einer seiner Freundejeden z jeho přátel

treffen: Ich treffe mich heute mit meinen Freunden.Dnes se setkám s přáteli.

verbringen: ein Wochenende mit Freunden verbringenstrávit víkend s přáteli

verlieren: Ich habe meinen besten Freund durch ein Flugzeugunglück verloren.Při leteckém neštěstí jsem ztratil svého nejlepšího přítele.

přítel: Freund des Fortschrittspřítel pokroku