Hlavní obsah

rozrušit

Dokonavé sloveso

  • erschüttern, aufregen, verstörenPřítelova smrt ho velmi rozrušila.Der Tod des Freundes hat ihn sehr erschüttert.Co tě tak rozrušilo?Was hat dich so verstört?