Hlavní obsah

rušit

Vyskytuje se v

Andacht: j-s Andacht nicht störennerušit koho v rozjímání

hindern: Viel Licht hindert mich beim Schlafen.Moc světla mě ruší při spaní.

lassen: Lassen Sie sich nicht stören!Nenechte se rušit!

stören: Störe ich nicht?Neruším?

stören: Lassen Sie sich nicht stören.Nenechte se rušit.

ungestört: ungestört sein wollennechtít být rušen