Hlavní obsah

kosten

Sloveso

  • okusit, ochutnat nápoj ap.j-m etw. zu kosten gebendát komu co ochutnatvom neuen Wein kostenokusit nové vínoalle Freuden des Lebens kostenokusit všechny radosti života

Sloveso

  1. stát o ceněWie viel kostet es?Kolik to stojí?Das kostet gar nichts.To vůbec nic nestojí.
  2. j-n etw. Akk stát koho co

Sloveso

  1. Koste es, was es wolle. to stojí, co to stojí. za každou cenu

Pomnožné podstatné jméno

  • náklady, výdajedie Kosten für Miete und Heizungvýdaje za nájem a topeníauf seine Kostenna vlastní náklady

Pomnožné podstatné jméno

  1. auf seine Kosten kommen přijít si na své
  2. auf j-s Kosten, auf Kosten etw. Gen na úkor koho/čeho zdraví ap.
  3. na účet koho/čeho vtipkovat ap.

Vyskytuje se v

fragen: Fragen kostet nichts.Za zeptání nic nedáš.

Kragen: j-m, j-n den Kragen kostenstát koho krk

Schmalz: viel Schmalz kostenkoho pěkně vyšťavit

Welt: nicht die Welt kostennestát majlant

einschließlich: einschließlich aller Kostenvčetně veškerých nákladů

Kost: einfache Kostjednoduchá strava

Kraft: j-n viel Kraft kostenstát koho mnoho sil

durchrechnen: die Kosten noch einmal durchrechnenještě jednou propočítat náklady

expandieren: Die Kosten expandieren.Náklady rostou.

fein: feine Weine kostenochutnat lahodná vína

kein, keine: Das Kleid hat keine 20 Euro gekostet.Ty šaty nestály ani 20 euro.

Reduktion: eine Reduktion der Kostenredukce nákladů

senken: die Kosten/Steuer/Löhne senkensnižovat náklady/daně/platy

Zeit: Sein Hobby kostet (viel) Zeit.Jeho koníček stojí (hodně) času.