Hlavní obsah

Genick

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  • šíje, vazDas Kind hat sich das Genick gebrochen.Dítě si zlomilo vaz.

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. sich/j-m/etw. das Genick brechen hovor.zlámat si/komu/čemu vaz zničit, zruinovat ap.

Vyskytuje se v

Genick: sich/j-m/etw. das Genick brechenzlámat si/komu/čemu vaz zničit, zruinovat ap.

zlámat: j-m das Genick brechenzlámat komu vaz

brechen: sich/j-m/etw. das Genick brechenzlomit si/komu/čemu vaz