Hlavní obsah

aktuální

Vyskytuje se v

verze: výp. aktuální verze programuaktuelle Programmversion

Inzidenzwert: Der aktuelle Inzidenzwert liegt bei 60.Aktuální incidenční číslo je 60.