Hlavní obsah

aktuálně

Vyskytuje se v

aktuální: aktuální otázkyaktuelle Fragen

verze: výp. aktuální verze programuaktuelle Programmversion

Inzidenzwert: Der aktuelle Inzidenzwert liegt bei 60.Aktuální incidenční číslo je 60.