Hlavní obsah

Bissen

Der, podstatné jméno~s, ~

  1. soustoein Bissen Brotsousto chlebakeinen Bissen herunterbringennepozřít ani sousto
  2. něco k zakousnutí, něco malého o jídle

Vyskytuje se v

ausbeißen: Da beißt's aus.Skřípe to., Vázne to.

beißen: Er wird (dich) schon nicht (gleich) beißen.Však on nekouše., Však on tě neukousne.

Granit: bei j-m mit etw. auf Granit beißennarazit na tuhý odpor u koho s čím, vylámat si zuby na čem

Bissen: ein Bissen Brotsousto chleba

Hund: Hunde, die bellen, beißen nicht.Pes, který štěká, nekouše.

huba: nichts zu Beißen habennemít co do huby

kousat: in das Brot beißenkousat do chleba

kousnout: Eine Schlange hat mich gebissen.Kousl mě had.

lačně: die Bissen gierig schluckenlačně polykat sousta

polknout: einen Bissen verschluckenpolknout sousto

štípat: Die Seife beißt in den Augen.Mýdlo štípe do očí.

tlouct se: Die Farben seiner Bekleidung beißen sich.Barvy jeho oblečení se tlučou.

zakousnout se: Sie biss in den Apfel.Zakousla se do jablka.

jablko: in den sauren Apfel beißenkousnout do kyselého jablka

kosa: j. hat auf Granit gebissen!přen. Padla kosa na kámen!

ostrouhat: Letzten beißen die Hunde.Poslední ostrouhá.

sousto: ein bitterer Bissenpřen. hořké sousto

ukousnout: Keine Angst, ich beiße doch nicht!Neboj se, neukousnu tě!

Apfel: in den sauren Apfel beißenkousnout do kyselého jablka