Hlavní obsah

žít

Nedokonavé sloveso

  1. (být naživu) leben
  2. ať žije (svoboda ap.) es lebeAť žije svoboda!Es lebe die Freiheit!
  3. (trávit život) leben

Vyskytuje se v

dluh: auf Pump lebenžít na dluh

vůle: der Lebenswillevůle žít

žíla: die Venenentzündungzánět žil

: Es lebe...!Ať žije...!

bídný: unter jämmerlichen Bedingungen lebenžít v bídných podmínkách

blaze: Leben Sie wohl!, Gehaben Sie sich wohl!Žijte blaze!

harmonie: in Harmonie mit j-m/etw. lebenžít v harmonii s kým/čím

chudoba: in Armut lebenžít v chudobě

klam: im Wahn lebenžít v klamu

klid: in Ruhe und Frieden lebenžít v klidu a míru

kresba: die Venenzeichnung auf der Handkresba žil na ruce

malý: in einer Kleinstadt lebenžít na malém městě

mravně: moralisch lebenžít mravně

na: auf dem Land lebenžít na venkově

napětí: unter ständigem Stress stehenžít v neustálém napětí

napořád: mit j-m für/auf immer lebenžít s kým napořád

nepřátelství: mit j-m in Feindschaft lebenžít s kým v nepřátelství

neustálý: in ständiger Angst vor etw. lebenžít v neustálém strachu z čeho

odříkání (se): in Armut und Askese lebenžít v chudobě a odříkání

omezený: in begrenzten Verhältnissen lebenžít v omezených poměrech

pěstoun: bei Pflegeeltern lebenžít u pěstounů

počestně: ehrenhaft lebenžít počestně

pokojně: ruhig lebenžít pokojně

primitivně: primitiv lebenžít primitivně

renta: von der Rente lebenžít z renty

Rom: unter den Roma lebenžít mezi Romy

rušně: rege lebenžít rušně

soulad: im Einklang mit j-m lebenžít v souladu s kým

srp: das Gras sicheln/mit der Sichel schneidenžnout trávu srpem

tu: Er lebt hier schon seit einigen Jahren.Žije tu už několik let.

úspora: von seinen Ersparnissen lebenžít z úspor

ústraní: in Zurückgezogenheit lebenžít v ústraní

útrata: auf fremde Kosten lebenžít na cizí útraty

váš, vaše: Die Euren leben noch?Vaši ještě žijí?

vedle: nebeneinander lebenžít vedle sebe

venkov: auf dem Lande lebenžít na venkově

vyhnanství: im Exil lebenžít ve vyhnanství

zapít: seinen Kummer im Alkohol ersäufenzapít žal

žito: ein Sack Roggenpytel žita

hromádka: in wilder Ehe lebenžít na hromádce s kým

huba: von der Hand in den Mund lebenžít z ruky do huby

chléb: von Brot und Wasser lebenžít o chlebu a vodě

noha: auf großem Fuß(e) lebenžít na vysoké noze

poměr: über seine Verhältnisse lebenžít si nad poměry

stín: in j-s Schatten lebenžít ve stínu koho

vzpomínka: von Erinnerungen zehrenžít ze vzpomínek

allein: allein lebenžít sám

fromm: ein frommes Leben führenžít zbožně

in: in Italien lebenžít v Itálii

schlicht: in schlichten Verhältnissen lebenžít ve skromných poměrech

sparsam: ein sparsames Leben führenžít skromně

traurig: in traurigen Verhältnissen lebenžít v žalostných poměrech

Trennung: in Trennung lebenžít odděleně

Angst: in ständiger Angst vor etw. lebenžít v neustálém strachu z čeho

Armut: in Armut lebenžít v nouzi

Bienenstock: Die Bienen leben im Bienenstock.Včely žijí v úlu.

ein, eine, ein: Die eine Schwester ist gestorben, die andere lebt noch.Jedna sestra umřela, druhá ještě žije.

genügsam: genügsam lebenžít skromně

Insel: auf einer öden Insel lebenžít na pustém ostrově

Kummer: hovor. seinen Kummer mit Alkohol hinunterspülenzapíjet svůj žal alkoholem

leben: im Wohlstand lebenžít v blahobytu

Scheidung: in Scheidung lebenžít odloučeně

žít: svoboda ap. es lebeať žije