Hlavní obsah

Amt

Vyskytuje se v

kraft: rozhodnout co z moci svého úřaduetw. kraft seines Amtes entscheiden

anvertrauen: svěřit komu úřadj-m ein Amt anvertrauen

bekleiden: zastávat úřadein Amt bekleiden

berufen: povolat koho do úřaduj-n in ein Amt berufen

Last: tíha úřadupřen. die Last des Amtes

übernehmen: převzít úřadein Amt übernehmen

unterstehen: Tento úřad spadá bezprostředně pod ministerstvo.Dieses Amt untersteht unmittelbar dem Ministerium.

moc: z moci úřednívon Amts wegen

běhat: běhat po úřadechverschiedene Ämter ablaufen

poptat se: poptat se na úřadě po prácisich beim Amt über die Arbeit erkundigen

příslušný: příslušný úřad/souddas zuständige Amt/Gericht

sloučit se: Úřady se sloučily.Die Ämter wurden zusammengelegt.

ujmout se: ujmout se úřaduein Amt antreten

vysoký: zastávat vysoký úřadein hohes Amt bekleiden

zastávat: zastávat úřadein Amt bekleiden

Amt: být ve funkciim Amt sein