Hlavní obsah

stavební, řidč. stavebný

Přídavné jméno

  1. (plány, materiál ap.) Bau-, baulichstavební úřaddas Bauamtstavební fakultaFakultät (für) Bauwesen
  2. (strukturní) (Auf)Bau-, Struktur-

Vyskytuje se v

hmota: die Baustoffestavební hmoty

plán: der Bauplanstavební plán

plocha: die Bauflächestavební plocha

podklad: die Bauunterlagenstavební podklady

povolení: die Baugenehmigungstavební povolení

firma: die Baufirma/das Bauunternehmenstavební firma

kámen: der Pflasterstein/Bausteindlažební/stavební kámen

materiál: das Isoliermaterial/Baumaterializolační/stavební materiál

parcela: die Bauparzelle/Gartenparzellestavební/zahradní parcela

pokročit: Die Bauarbeiten sind weit vorgeschritten.Stavební práce výrazně pokročily.

pozemek: der Baugrund, das Baugrundstückstavební pozemek

rozkrást: das Baumaterial nach und nach stehlenrozkrást stavební materiál

silikon: das Bausilikonstavební silikon

spoření: das Bausparen, smlouva der Bausparvertragstavební spoření

uzávěra: eine Bausperrestavební uzávěra

entwerfen: einen Bauplan entwerfennavrhnout stavební plán

stavební: das Bauamtstavební úřad