Hlavní obsah

kancelář

Vyskytuje se v

cestovní: cestovní kancelářdas Reisebüro

děkanský: děkanská kancelářdas Dekansbüro

inzertní: inzertní kancelářdas Anzeigenbüro

notářský: notářská kancelářdas Notarbüro

projekční: projekční kancelářdas Projektierungsbüro

překladatelský: překladatelská kancelářdas Übersetzungsbüro

sázkový: sázková kancelářdas Wettbüro

sňatkový: sňatková kancelářdie Heiratsvermittlung

zprostředkovatelský: zprostředkovatelská kancelářdas Vermittlungsbüro

informační: informační kancelářdas Informationsbüro, die Auskunftsstelle

netrhnout se: V kanceláři se telefony netrhnou.Im Büro stehen die Telefone nicht still.

odběhnout: odběhnout si na chvíli z kanceláředas Büro kurz verlassen

sotva: Sotva odešel z kanceláře, někdo ho hledal.Kaum war er aus dem Büro gegangen, suchte ihn jemand.

ťukat: V kanceláři ťukají psací stroje.Im Büro klappern Schreibmaschinen.

vehnat se: Vehnal se do kanceláře.Er stürzte ins Büro hinein.

anrufen: Kannst du mich, bitte, morgen im Büro anrufen?Můžeš mi, prosím, zítra zavolat do kanceláře?

antreffen: j-n im Büro antreffenzastihnout koho v kanceláři

still: Es war plötzlich ganz still im Büro.Najednou bylo v kanceláři úplné ticho.

zweckentfremden: die Garage als Büro zweckentfremdenpoužívat garáž jako kancelář