Hlavní obsah

obecní

Přídavné jméno

  • Gemeinde-, gemeindlich, gemeindeeigenobecní úřaddas Gemeindeamt

Odvozená slova

obec

Vyskytuje se v

obecný: das Gemeinwohlobecné dobro

prospěch: zum Wohl der Allgemeinheitk obecnému prospěchu

radní: der Gemeinderatobecní radní

jazykověda: allgemeine Sprachwissenschaftobecná jazykověda

rada: der Stadtrat/Gemeinderatměstská/obecní rada

Behörde: eine staatliche/städtische/kommunale Behördestátní/městský/obecní úřad

obecní: das Gemeindeamtobecní úřad