Hlavní obsah

žádný

Zájmeno

  1. (ani jediný) keinty a žádná jinádu und keine andere
  2. (při zesílení záporu) keinŽádné výmluvy.Keine Ausreden.

Vyskytuje se v

celá: žádná celá dvě setiny (0,02)null Komma null zwei

kumšt: To není žádný kumšt.Das ist keine Kunst.

odpor: Nesnese žádný odpor.Er verträgt keinen Widerspruch.

okolnost: za žádných okolnostíunter keinen Umständen/keinesfalls

pak: Nemá to žádný smysl, a pak to ani nechci.Es hat keinen Sinn, und überdies will ich es auch nicht.

panika: Jen žádnou paniku!Nur keine Panik!

případ: v žádném případěauf keinen Fall, keinesfalls

spěch: Jen žádný spěch.Nur keine Eile.

šlendrián: netrpět žádný šlendriánkeinen Schlendrian dulden

umění: To není žádné umění.Das ist keine Kunst.

gusto: Proti gustu žádný dišputát.Über Geschmack lässt sich nicht streiten.

hloupost: Žádné hlouposti!Keine Dummheiten!

nebe: Žádný učený z nebe nespadl.Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.

problém: Žádný problém!Kein Problem!

strach: žádné strachy ...nur keine Angst ...

učený: Žádný učený z nebe nespadl.Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.

vést: Nevede to k žádnému cíli.Es führt zu keinem Ziel.

žert: s kým nejsou žádné žertymit j-m ist nicht zu spaßen

gar: vůbec žádný rozdílgar kein Unterschied

Klage: nedat (žádný) důvod ke stížnostikeinen Grund zur Klage geben

Kritik: nesnést žádnou kritikukeine Kritik vertragen

unmittelbar: nemít žádného přímého potomkakeinen unmittelbaren Nachkommen haben

Verständnis: nemít pro koho/co (žádné) pochopeníkein Verständnis für j-n/etw. haben

Weise: v žádném případě, vůbec nein keiner Weise

Abschluss: nemít dokončenu (žádnou) školukeinen Abschluss haben

Angst: Žádný strach!, Neboj se!Keine Angst!

Arbeit: nebát se žádné prácekeine Arbeit scheuen

aufkommen: aby nevznikly žádné pochybypřen. um keinerlei Zweifel aufkommen zu lassen

besonder(er,e,es): žádné zvláštní událostikeine besonderen Vorkommnisse

daran: Nebyly na tom žádné knoflíky.Es waren keine Knöpfe daran.

dürfen: Nesmí žádné sladkosti.Sie darf keine Süßigkeiten.

Einfluss: Bohužel na to nemám žádný vliv.Ich habe leider keinen Einfluss darauf.

ergeben: Vyšetřování neprokázalo žádný důkaz o jeho vině.Die Untersuchung ergab keinen Beweis seiner Schuld.

euch: Nedělejte si (žádné) starosti!Macht euch keine Sorgen!

kein, keine: žádné peníze/žádný časkein Geld/keine Zeit

keinerlei: žádným způsobemauf keinerlei Weise

Meinung: nemít na co žádný názor, nevyjádřit se k čemuzu etw. keine Meinung haben

Problem: Žádný problém!Kein Problem!

Reue: neukázat žádnou lítostkeine Reue zeigen

Schema: nehodit se do žádného schématunicht ins Schema passen

Umschweif: nedělat žádné cavykykeine Umschweife machen

Umstand: za těchto/žádných okolnostíunter diesen/(gar) keinen Umständen

vorliegen: Není vydáno žádné nové prohlášení.Es liegt keine neue Äußerung vor.

Widerspruch: nestrpět komu žádné odmlouváníj-m keinen Widerspruch dulden

zulassen: Takový příjem nedovoluje žádný luxus.So ein Einkommen lässt keinen Luxus zu.

geben: O tom žádná!, To je jisté!, To je marné!Da gibts (gar) nichts!

Übung: Žádný učený z nebe nespadl.Übung macht den Meister.

žádný: ty a žádná jinádu und keine andere