Hlavní obsah

strach

Podstatné jméno, rod mužský

  • die Angst, die Furchttřást se strachemvor Angst zitternmít strach z koho/čehoFurcht vor j-m/etw. habenmít strach o synaum den Sohn Angst haben

Vyskytuje se v

dostat: Durst/Angst bekommendostat žízeň/strach

hrozný: furchtbare Angst vor etw. habenmít hrozný strach z čeho

chorobný: krankhafte Angst vor etw. habenmít chorobný strach z čeho

mít: Angst vor einer Prüfung habenmít strach ze zkoušky

neustálý: in ständiger Angst vor etw. lebenžít v neustálém strachu z čeho

otřást se: sich vor Angst schüttelnotřást se strachem

podělat se: sich (vor Angst) in die Hose machenpodělat se strachem

podvědomý: eine unterbewusste Angstpodvědomý strach

posrat se: Er hat fast vor Angst in die Hose geschissen.Málem se posral strachy.

potit se: vor Angst schwitzenpotit se strachem

přemoct: die Angst überwindenpřemoci strach

přikrčit se: sich in Angst duckenpřikrčit se strachy

roztřást se: Seine Knie erzitterten vor Angst.Strachy se mu roztřásla kolena.

sevřít: Die Angst hat ihr die Kehle zugeschnürt.Strach jí sevřel hrdlo.

tuhnout: Das Blut erstarrt mir in den Adern vor Angst.Strachem mi tuhne krev v žilách.

ukrýt: seine Angst vor den Feinden verhehlenukrýt před nepřáteli svůj strach

zakňučet: Der Hund hat vor Angst gewinselt.Pes zakňučel strachy.

zakřičet: vor Angst aufschreienzakřičet strachem

schütteln: sich vor Angst schüttelntřást se strachy

vor: vor Angst zitterntřást se strachy

voreinander: voreinander Angst habenmít jeden z druhého strach

abfallen: přen. Die Angst fiel von ihm ab.Spadl z něho strach.

Angst: Keine Angst!Žádný strach!, Neboj se!

aus: aus Angst lügenlhát ze strachu

bange: obl. bange vor j-m/etw. seinmít strach z koho/čeho

bangen: Mir bangt (es) vor der Prüfung.Mám strach ze zkoušky.

Furcht: Furcht vor der Einsamkeitstrach ze samoty

Respekt: einen großen Respekt vor Hunden habenmít strach ze psů

Schiss: Schiss habenbýt posraný strachy

schwitzen: Sie schwitzte vor Angst.Strachy se potila.

strach: vor Angst zitterntřást se strachem