Hlavní obsah

binnen

Předložka; s Gen/Dat

  • během, v průběhu období, určitého časubinnen weniger Augenblickeběhem několika málo okamžikůetw. binnen drei Jahren erledigenvyřešit co během tří let

Vyskytuje se v

Jahr: binnen Jahr und Tagdo roka a do dne

zahlbar: zahlbar binnen drei Wochensplatný do třech týdnů

splatný: zahlbar binnen drei Wochensplatný do tří týdnů

během: binnen fünf Minutenběhem pěti minut

dodat: etw. binnen zwei Tagen lieferndodat co do dvou dnů

binnen: binnen weniger Augenblickeběhem několika málo okamžiků